Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU PORADNY:

 

JAK FUNGUJEME? 

S ohledem na vyvíjející se epidemiologickou situaci (covid-19):

 • Respektujeme a dodržujeme aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví.
 • Objednávání nových klientů nejlépe přes telefonickou linku příjmové služby (585 221 983), která je k dispozici dle naší běžné provozní doby (viz níže). Můžete nás také kontaktovat e-mailem na poradna@p-centrum.cz.
 • Kromě osobního kontaktu nabízíme stávajícím klientům i distanční kontakt (on-line přes videohovor nebo telefonicky). Podmínky a pravidla konzultací viz níže.

 

I) OSOBNÍ KONTAKT (podmínky a pravidla):

 • Nošení roušek a respirátorů dle aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Dezinfekce rukou je k dispozici v čekárně. Prosíme, aby je všichni návštěvníci používali. Pravidelně dezinfikujeme také všechny místnosti i povrchy.
 • Doba konzultací je 50 minut, aby poté mohla být dezinfikována a vyvětrána konzultační místnost.
 • Čekárnu můžete využít max. 5 minut před zahájením sezení. Při dřívějším příchodu není možné sečkávat uvnitř budovy.
 • Pokud na sobě pozorujete symptomy respiračních obtíží, jako je rýma nebo kašel, ale i dalších příznaků, jako je bolest hlavy, zvýšená teplota, tak informujte svého terapeuta nebo příjmovou službu (tel.: 585 221 983) neprodleně a nejpozději den předem, abychom se mohli domluvit na změně termínu nebo na distanční formě (telefonicky nebo online). Výjimkou jsou takové příznaky způsobené jinou příčinou, než onemocněním koronavirem (COVID-19), pro uplatnění této výjimky potřebujete např. (a) negativní antigenní nebo PCR test, (b) doklad o očkování (nejméně 21 dnů od 1. dávky a max. 90 dnů od 2. dávky), (c) potvrzení od lékaře o alergiích (např. senná rýma).  
 • Neposkytujeme službu toxikologické testování z moči. Pro potřeby testování zkontaktujte jiné instituce, např. Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji Společnost Podané ruce o.p.s. (Dolní náměstí 2, Olomouc, tel.: 773 996 916, e-mail: terapie.olk@podaneruce.cz) nebo Fakultní nemocnice Olomouc - Ústav soudního lékařství a medicínského práva (tel.: 585 639 571, e-mail: soudni@fnol.cz).

 

II) DISTANČNÍ KONTAKT (podmínky a pravidla):

 • Po individuální domluvě s daným terapeutem je možné využívat naše služby (poradenství a individuální terapie) telefonicky nebo on-line.
 • Online konzultace realizujeme prostřednictvím videohovorů přes platformy Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Microsoft Teams, Jitsi Meet (veškeré podmínky a možnosti tohoto spojení vám sdělí terapeut v rámci individuální domluvy).
 • Pro zajištění soukromí a důvěrnosti doporučujeme zajistit si klidné místo pro realizaci hovoru, nejlépe se sluchátky (místo hlasitého reproduktoru).
 • Stále můžete také využívat kontakt přes e-mail, buď individuální adresy jednotlivých terapeutů, které naleznete zde v záložce "tým", případně náš společný e-mail.

Co poskytujeme a nabízíme?

Naše poradna je určena lidem, kteří se potýkají se závislostí či návykovým chováním.

Nabízíme poradenství lidem ohroženým návykovým chováním (včetně blízkách a rodinných příslušníků)
a také ambulantní léčebný program pro osoby závislé na alkoholu, jiných drogách či hazardních hrách.

Nabízíme i další služby, jejichž cílem je pomoci zorientovat se v dané situaci, rozhodnout se, co dál a případně se léčit (např. asistence při vyřizování pobytové léčby, spolupráce s OSPOD, PMS apod.).

Vše poskytujeme zdarma a zároveň je možné zůstat v anonymitě (bez sdělení osobních údajů).

Jsme registrovaná sociální služba, jejíž kvalita je certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Poradna je registrována dle  § 37 odst. b. zákona č. 108/2006 jako odborné sociální poradenství.

Jak a kam se objednat:

Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
Email: poradna@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983
Mobil: +420 733 362 942

Dovoláte se na příjmovou službu, která Vám podá základní informace, případně Vás objedná.

Provozní doba:

Po-čt: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 12:00

V úterý od 14:00 do 18:00 je otevřena v P-centru také psychiatrická ambulance (nutno se objednat na tel.: 585 854 618)

Letní podpůrná skupina

 

V níže přiložených souborech naleznete další podrobné informace o poskytované službě:

1. Veřejný závazek (aktualizujeme)
2. Základní informace (aktualizujeme)
3. Etický kodex (aktualizujeme)
4. Práva a povinnosti uživatelů služby (aktualizujeme)
5. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností (aktualizujeme)
6. Informace o způsobu shromažďování osobních údajů (aktualizujeme)
7. Dotazník spokojenosti (přímo k vyplnění online)